مشاهده و دانلود

نوشته شده توسط خواجه نژاد در پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1389 ساعت 4:11 | لینک ثابت |
گزارشكارهاي ذيل را ميتوانيد دانلود كنيد:

۱- شناسايي و جداسازي يون هاي گروه ۱( گروه نقره) --------------------------> دانلود

۲- شناسايي و جداسازي يون هاي گروه ۲( گروه مس و آرسنيك) ---------------> دانلود

۳- شناسايي و جداسازي يون هاي گروه ۳( گروه نيكل و آلومينيم) --------------> دانلود

۴- شناسايي و جداسازي يون هاي گروه ۴و۵وآنيونها ----------------------------> دانلود

نوشته شده توسط خواجه نژاد در یکشنبه هفتم شهریور 1389 ساعت 5:0 | لینک ثابت |

 شامل اندازه گیری: پی اچ + اسیدیته + قلیائیت + سختی + کنداکتیویته

دانلود

نوشته شده توسط خواجه نژاد در یکشنبه هفتم شهریور 1389 ساعت 4:19 | لینک ثابت |

دانلود

نوشته شده توسط خواجه نژاد در یکشنبه هفتم شهریور 1389 ساعت 3:55 | لینک ثابت |

دانلود كتاب آزمايشگاه شيمي عمومي1  با فرمت pdf ( نويسنده  حسين  اختر محققي  )

روش اول -----------> دانلود

روش دوم ----------->دانلود

نوشته شده توسط خواجه نژاد در یکشنبه هفتم شهریور 1389 ساعت 2:41 | لینک ثابت |

این فایل شامل ۱۰ گزارشکار شیمی عمومی ۱ به شرح ذیل می باشد:

قانون بقای جرم+گرماسنجی+کروماتوگرافی+محلول سازی+تیتراسیون اسید و باز+تیتراسیون اکسیداسیون و احیاء+تعیین سختی آب + تعیین عدد آووگادرو + پیل الکتوشیمی

کاربران گرامی! در حال حاضر برای دانلود مطلب  فقط از روش دوم امکان پذیر است.

روش اول -----------> دانلود

روش دوم -----------> دانلود

نوشته شده توسط خواجه نژاد در یکشنبه هفتم شهریور 1389 ساعت 2:20 | لینک ثابت |
                           روش اول : کروماتوگرافی تبادل یونی ------------------->> دانلود

 روش دوم: کروماتوگرافی تبادل یونی ------------------->> دانلود 

روش اول: کروماتوگرافی تقسیمی -------------------->> دانلود

روش دوم: کروماتوگرافی تقسیمی -------------------->> دانلود

روش اول: کروماتوگرافی کاغذی ---------------------->>  دانلود

روش دوم: کروماتوگرافی کاغذی ---------------------->> دانلود

نوشته شده توسط خواجه نژاد در یکشنبه هفتم شهریور 1389 ساعت 0:37 | لینک ثابت |

  10 سوالی که خداوند از تو  نخواهد پرسید.   

در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط خواجه نژاد در یکشنبه هفتم شهریور 1389 ساعت 0:14 | لینک ثابت |

نشريات معتبر شيمي مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي دولتي همچنين مراكز علمي و تحقيقاتي كشور را ميتوانيد مطالعه و دانلود كنيد

مشاهده

نوشته شده توسط خواجه نژاد در پنجشنبه چهارم شهریور 1389 ساعت 19:2 | لینک ثابت |

با كليك كردن بر روي عنصر مورد نظر ايزوتوپ هاي آنرا نشان داده مي شود.

مشاهده

نوشته شده توسط خواجه نژاد در پنجشنبه چهارم شهریور 1389 ساعت 18:33 | لینک ثابت |

با يك كليك بر روي  عنصر مورد نظر، مشخصات آنرا مشاهده نماييد

ورود و مشاهده

    : 

نوشته شده توسط خواجه نژاد در پنجشنبه چهارم شهریور 1389 ساعت 18:17 | لینک ثابت |